Waterfalls in Bulgaria - useful links

Links to useful travel sites in Bulgaria

www.mydestination.com/bulgaria - международен сайт за пътуване и туризъм
www.zazemiata.org
 сдружение за опазване на околната среда 
www.bg-tourism.com - туристически каталог
www.infotourism.net - туристически каталог
vodopadi.start.bg - друга страница за водопадите в България
www.milarodino.com - българска природа и забележителности
www.walkbulgaria.org - походи
www.bgoutdoor.net - страница за екология, туризъм и приключения
www.selo.bg - сайт за селски туризъм
www.baatbg.org - Българска асоциация за алтернативен туризъм
www.bg-parks.net - природните паркове в България
www.nasoki.com - туристическа информация за България